[Vietnam Airlines] Điều Chỉnh Hành Trình Lệch Đầu Tết Trên Chuyến VN Và VN*BL

Vietnam Airlines thông báo triển khai điều chỉnh hành trình lệch đầu Tết trên chuyến VN và VN*BL cho kênh truyền thống, chi tiết như sau:

vé máy bay đi Phú Quốc hãng Vietnam Airlines

 

1/ Đối với chuyến bay VN:

  • Hiệu lực xuất vé: Từ 06/01/2023 đến 05/02/2023.

  • Hiệu lực khởi hành: Từ 09/01/2023 đến 05/02/2023 và hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 05/02/2023.

  • Mức giá từ : 88.000 VND/lượt (AAPVNF3).

Chặng bay (áp dụng theo đúng chiều)

Giai đoạn không áp dụng

 

SGN-VII/THD/VDO/HPH/BMV/PXU/VDH/HAN/UIH/TBB/VCL/DAD/HUI

09/01/2023-25/01/2023

Đặt ngay

VII/HPH/THD/VDO/UIH/VDH/VCL/TBB/PXU/BMV/HAN/DAD/HUI – SGN

23/01/2023-05/02/2023

Đặt ngay

 

2/ Đối với chuyến bay VN*BL:

  • Hiệu lực xuất vé và khởi hành: Từ 06/01/2023 đến 15/02/2023 và hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 15/02/2023.

  • Mức giá mới từ : 9.000 VND/lượt (AAPVNF93).

Giai đoạn không áp dụng :

Chặng bay (áp dụng theo đúng chiều)

Giai đoạn không áp dụng

 

SGN-VII/THD/VDO/HPH/BMV/PXU/VDH/HAN/UIH/TBB/VCL/DAD/HUI

06/01/2023-25/01/2023

Đặt ngay

 

VII/HPH/THD/VDO/UIH/VDH/VCL/TBB/PXU/BMV/HAN/DAD/HUI – SGN

23/01/2023-15/02/2023

Đặt ngay

 

Lưu ý:

  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.

  • Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng được cập nhật trên hệ thống.

 

 

 

Vé máy bay quốc tế