{THÁI SMILE}-CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DỊP SINH NHẬT HÃNG

Celebrate THAI’s 62nd Anniversary with special discount for flights departing from Bangkok to destinations in Asia, Europe and Australia or from Phuket to Europe and Australia. 

Sales Period :  01 May – 15 May 2022

Travel Peroid :  03 May – 15 July 2022

FLY NOW. PAY LATER. Spread the cost of your flights over 3 monthly installments with 0% interest. Exclusive for the booking originate from Thailand with participating credit cards. For more information Click Here

 

 

Chào mừng kỷ niệm lần thứ 62 của THÁI với giảm giá đặc biệt cho các chuyến bay khởi hành từ Bangkok đến các điểm đến yêu thích của bạn ở Châu Á, Châu Âu và Úc hoặc từ Phuket đến Châu Âu và Úc.

Đặt chỗ ngay – 15 tháng 5 năm 2022 tại https://bit.ly/3y5MVwE

Travel Peroid: 03 tháng 5 – 15 tháng 7 năm 2022

*Có áp dụng các điều khoản và điều kiện 

 

 

 

Vé máy bay quốc tế